Waar je aan moet denken bij een bureau-inrichting

Je bureau-inrichting is uiteraard geen detail. Hoe je kantoor eruitziet, bepaalt de eerste indruk die klanten en leveranciers krijgen van je onderneming, en heeft dus een invloed op je imago.

Werknemers ondervinden dan weer het effect van je kantoorinrichting op het vlak van welzijn en productiviteit. Je mag dus niet licht over een renovatie of de inrichting van een nieuw kantoor gaan. Laat je leiden door de drie vragen uit dit artikel … 

Wat is het doel van mijn kantoor? 

Deze eerste vraag doet misschien al meteen wenkbrauwen fronsen. Een kantoor is gewoon een werkruimte, toch? Niets is minder waar! Zo werken we vandaag helemaal anders dan pakweg twintig jaar geleden. Technologie neemt bijvoorbeeld een ongezien grote plaats in in ons professionele leven (in de vorm van onder meer online vergaderen of werken in de cloud), net als creativiteit en flexibiliteit. Als steeds meer werknemers structureel thuiswerken, moet je je kantoor misschien eerder als een multifunctionele ontmoetingsruimte beschouwen? 

Welk budget gaat er naar bureau-inrichting? 

Dat je vooraf je budget bepaalt, is vanzelfsprekend, maar denk daarbij altijd op de lange termijn. Ben je van plan om een aantal jaren in je kantoor te blijven of zal je binnen afzienbare tijd andere oorden opzoeken, omdat je nog wil groeien of eventueel nieuw werknemerspotentieel wil aanboren? Door de krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent zijn rekrutering en retentie soms vaker een kwestie van ‘naar het talent gaan’ dan ‘het talent naar jou laten komen’.  

Of je bureau-inrichting een permanente of een tijdelijke zaak is, heeft natuurlijk een effect op het geld dat je erin wil investeren. Een kantoorgebouw delen met andere organisaties in een coworkspace geeft je vaak meer flexibiliteit op dit vlak. 

Met welke wettelijke voorwaarden moet ik rekening houden? 

Tot slot moet je bureau-inrichting niet alleen afgestemd zijn op jouw onderneming, maar natuurlijk ook voldoen aan de wettelijke vereisten van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zo zijn er in de zogenaamde ‘wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ (kortweg de ‘welzijnswet’) regels vastgelegd rond onder meer de afmetingen en het volume van de lokalen. 

Laat je bijstaan door professionals 

Deze eerste vragen maken het wellicht al duidelijk: bij de inrichting van een kantoor of een kantoorrenovatie komt heel wat kijken. In zee gaan met een expert is dan ook geen overbodige luxe. Het team van Alternativ legt met jou de volledige puzzel – van akoestiek en ergonomie tot duurzaamheid. Tot slot helpen we jou concreet aan het juiste meubilair. Handig, toch? 

Neem gerust contact op om eens te praten. 

Partagez cet article :

Je kantoor renoveren? Een handige checklist

Zie de realisaties