Een nieuwe manier van werken - Alternativ Steelcase

Tegenwoordig maken veel teams gebruik van ontwerpmethodologieën en hanteren ze agile gedrag om hun werk te structureren.

Om ruimtes te kunnen ontwerpen die aangepast zijn aan deze innovatieve aanpak, moeten we eerst hun activiteiten en hun werking begrijpen.

Design thinking

Deze methodologie, die fysieke en cognitieve betrokkenheid vereist, heeft tot doel problemen op een creatieve manier op te lossen.

De teams organiseren workshops, nemen deel aan brainstormingsessies, schrijven op muren en whiteboards en komen bijeen om ideeën uit te wisselen.

De teamleden werken in elkaars nabijheid om in contact te blijven en performanter te werken.

Ze hebben er soms ook behoefte aan zich uit de groep terug te trekken, om zich te concentreren, informatie te verwerken en ideeën te laten opborrelen.

Ze kunnen blijven staan, zitten, tekenen, gebaren maken of materiaal en voorwerpen verplaatsen.

Ze werken snel en dynamisch.

Agile methode

Deze procesgerichte methode werd oorspronkelijk gebruikt door softwareontwikkelaars en werd nadien door tal van sectoren overgenomen om de snelheid, flexibiliteit en klantenfocus te verbeteren.

Agile teams structureren hun werk in een opeenvolging van activiteiten die hen in staat stelt om snel vooruitgang te boeken, hun vorderingen te volgen en hun werkwijze aan te passen.

Hun praktische werking is gebaseerd op dagelijkse staande vergaderingen, werken in duo’s, sprintreviews en –retrospectieven.

Deze teams schakelen voortdurend over van de ene naar de andere werkmethode en werken individueel of in groepsverband, naargelang de behoeften.

Lees alvast het goed gedocumenteerde magazine 360° van onze partner Steelcase om meer te weten te komen over de werkplek van morgen!

Partagez cet article :

Nieuwe manieren van werken. Nieuwe regels.

Zie de realisaties