Nieuwe manieren van werken. Nieuwe regels. - Alternativ

Hoe herdefinieert het nieuwe “hypercollaboratieve werken” het werk in teamverband? Teamwerk is niet nieuw, maar waarom wordt vandaag zoveel intensiever samengewerkt?

Snelheid. Complexiteit. Disruptie.  Om maar enkele van de uitdagingen te noemen waaraan bedrijven dagelijks het hoofd moeten bieden als ze willen blijven voortbestaan en verder evolueren. Deze nood aan innovatie kan niet zonder een aangepaste bedrijfscultuur, waarin het juiste klimaat wordt geschept voor een nieuw soort teams gericht op “hypercollaboratief werken”.

Volgens verschillende studies innoveren individuen die in een team werken sneller, halen ze betere resultaten en ondervinden ze meer jobvoldoening.

Wat meer is: bedrijven die samenwerking stimuleren hebben vijf keer meer kans op een hoge productiviteit en rentabiliteit.

Toch zijn veel teams het moe om steeds sneller en sneller te moeten vooruitgaan.

Zij die erin slagen om voordeel te halen uit de nieuwe manier van werken verschillen sterk van de anderen en hun methodes zijn zeer ver verwijderd van de traditionele patronen.

Deze nieuwe teams werken permanent samen: hun dagen bestaan uit een permanente uitwisseling van informatie en ideeën in verschillende snelle cycli.

Voor de uitvoering van hun taken zijn ze wederzijds afhankelijk van elkaar en hun projecten zijn fluïde.

Waarin verschilt deze nieuwe vorm van teamwerk dan van wat we vroeger gewoon waren?

Denk aan het verschil tussen een zwemploeg en een basketbalploeg: de zwemmers blijven elk in hun eigen baan, terwijl de basketspelers constant samenwerken en elkaar helpen om te kunnen winnen.

Deze collectieve dynamiek is een inspiratiebron voor de teams van vandaag, die een snelle workflow moeten kunnen volgen, permanent ideeën moeten kunnen uitwisselen en integreren en vooruitgaan dankzij de inbreng van alle teamleden.

Op die manier is iedereen verantwoordelijk voor de vorderingen van het team.

Lees alvast het goed gedocumenteerde magazine 360° van onze partner Steelcase om meer te weten te komen over de werkplek van morgen!

Partagez cet article :

Op zoek naar nieuwe kantoorruimte?

Zie de realisaties