Gezamenlijke werkruimte voor advocaten: de inrichting - Alternativ

Wanneer je de inrichting van een nieuw kantoor of de renovatie van een bestaande werkruimte plant, moet je een aantal zaken in acht nemen.

Denk aan duurzaamheid en andere kantoortrends, en het feit dat de meeste werknemers steeds vaker thuiswerken. Maar natuurlijk bepalen ook je activiteiten voor een groot stuk je kantoorinrichting. Hier overlopen we de vereisten waaraan een gezamenlijke werkruimte voor advocaten moet voldoen. Een tipje van de sluier: privacy en veiligheid staan voorop, maar mogen niet ten koste gaan van de gezelligheid.

Advocatenkantoor: nood aan privacy

De meeste hedendaagse kantoren zijn open ruimtes. Een landschapskantoor heeft dan ook heel wat voordelen. Zo bevordert het de contacten en spontane kennisdeling tussen teamleden, die vaker (informeel) overleggen. Bovendien is een open office inspirerender en dynamischer dan aparte bureautjes, en past het beter bij het hybride werken dat zoveel werknemers én werkgevers de laatste jaren in hun hart sloten. 

Maar natuurlijk zijn er voor een advocatenkantoor ook wel nadelen verbonden aan een open ruimte, aangezien die het onmogelijk maakt om gevoelige zaken privé te bespreken. Een gezamenlijke werkruimte voor advocaten kan daarom niet zonder plekken waarin je je kunt terugtrekken. Door met glazen wanden te werken, creëer je het open gevoel van een landschapskantoor, zonder dat de privacy van cliënten in het gedrang komt.

Gezamenlijke werkruimte of gezellige koffiehoek?

Je kunt natuurlijk evengoed voor allemaal afzonderlijke (glazen) bureaus opteren, maar dan moet je er wel over waken de keuken, coffee corner of gedeelde zithoek extra gezellig te maken. Alleen met dit soort ingrepen wordt de verplaatsing naar het kantoor (met bijbehorend fileleed en andere ongemakken) de moeite waard voor je teamleden. Daarnaast zijn zo’n informele ruimtes, zeker in de context van een advocatenkantoor, een must om een lossere en warme sfeer te scheppen en cliënten zo op hun gemak te stellen.

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Tot slot is de nood aan privacy niet alleen groot tijdens telefoongesprekken en (online) meetings: de vertrouwelijke informatie die zich op laptops en in archieven bevindt, mag je uiteraard evenmin te grabbel gooien. Daarom kan de inrichting van een advocatenkantoor niet zonder bureau- en laptopkasten die op slot kunnen, een papiervernietiger om gevoelige documenten zo klein te shredden dat ze onleesbaar worden, en een beveiligde archiefruimte

Eens kijken hoe we jouw gezamenlijke werkruimte zowel gezellig en inspirerend als veilig en productief kunnen maken? Neem vrijblijvend contact op: we denken graag met je mee.

Partagez cet article :

What is an ‘agile work environment’ and why is this important?

Zie de realisaties