Lancering van de Flex Collection: het eenzame genie is een mythe

Succesvolle bedrijven weten het maar al te goed: wie wil innoveren heeft nood aan een cultuur waarin teamwerk centraal staat.

In slechts enkele jaren tijd hebben teams, als reactie op een snelle toename van de complexiteit en steeds hogere eisen op het vlak van snelheid, hun manier van werken radicaal veranderd.

Ze hebben de ‘verticale’ bedrijfscultuur uit het verleden en de bijhorende manier van werken achter zich gelaten en zetten voortaan sterk in op het uitwisselen van ideeën en een goede cohesie. Moderne teams zijn hechte en hypercollaboratieve teams: ze zijn onderling afhankelijk en werken via snelle iteraties, waarbij ze rechtstreeks met elkaar communiceren via post-its en chatberichten.

Om de concurrentie steeds een stap voor te blijven hebben ze de Agile-methode en de principes van design thinking overgenomen. Deze manier van werken, die initieel enkel aan creatieve beroepen en IT-teams was voorbehouden, wordt vandaag algemeen toegepast om het leerproces te versnellen, het aantal risico’s te verminderen en de werkprocessen te optimaliseren. Dit gaat gepaard met verschillende rituelen – zoals dagelijkse stand-up meetings, sprints, brainstormsessies en workshops – die er allemaal voor zorgen dat ze snel kunnen inspelen op de noden van de klant en oplossingen kunnen ontwikkelen waar vraag naar is op de markt.

Een kwestie van controle

Teams die deze nieuwe manier van werken toepassen stellen al snel vast dat de traditionele werkomgevingen, die werden ontwikkeld voor lineaire en individuele processen, achterhaald zijn.

“Ze hebben nood aan flexibiliteit om snel van de ene activiteit op de andere te kunnen overschakelen, vooral als ze de Agile-methode en de principes van design thinking toepassen. Daarom hebben wij onze oplossingen opnieuw uitgedacht, rekening houdend met deze evolutie”, zegt Bill Bennie, Designdirecteur van Steelcase.

Sinds 2017 is Bill betrokken bij een multidisciplinair initiatief in samenwerking met designers, onderzoekers, ingenieurs en projectmanagers. Het doel? Observeren hoe high-tech teams in de Verenigde Staten, Europa en het Midden-Oosten te werk gaan. Zo sprak hij met verschillende bedienden die gefrustreerd waren omdat ze zich moesten behelpen met ruimtes en technologieën die niet aan hun noden waren aangepast. Enkelen onder hen weigerden om zich te schikken naar de bestaande situatie en gingen zelf aan de slag om hun werkruimtes aan te passen en opnieuw in te delen.

Die kleine revolutie, samen met het primair en secundair onderzoek naar teamwerk, heeft de designers geïnspireerd om op zoek te gaan naar oplossingen die radicaal anders zijn.

Zo zijn ze tot een ingenieus idee gekomen: een systeem van onderling verbonden elementen dat zowel collectief als individueel werken mogelijk maakt. “Deze collectie vormt een samenhangend geheel dat in enkele minuten tijd kan worden omgebouwd. Net als bij de teams geldt ook hier dat elk product zijn individuele eigenschappen heeft, maar het is samen dat ze het best werken”, benadrukt Bill Bennie.

Volledig in lijn met de Agile-filosofie hebben de designers aan de IT-medewerkers van Steelcase gevraagd om hun nieuwe ideeën uit te proberen in een testruimte. De IT-teams hebben op hun beurt hun bevindingen gedeeld tijdens terugkerende feedbackmomenten, zodat de producten permanent konden worden aangepast en verbeterd.

Zo zag de Steelcase Flex Collection het daglicht, een gamma van volledig mobiele producten dat, zoals de naam al doet vermoeden, voluit de kaart van de flexibiliteit trekt: bureaus, tafels, whiteboards, karretjes, schermen en andere accessoires die volledig modulair zijn. Zo kunnen medewerkers zelf hun werkomgeving creëren, op maat van de teams én de individuen. Dit maakt het mogelijk om snel van de ene activiteit op de andere over te schakelen, bijvoorbeeld van een brainstormsessie naar een workshop of van een dagelijkse stand-up meeting naar een sprint.

Dankzij de (zwenk)wielen kan u met de elementen uit de Steelcase Flex Collection uw werkomgeving volledig naar uw hand zetten. Van het karretje dat acht whiteboards kan dragen tot de geïntegreerde haakjes aan de werktafels om een handtas of andere accessoires aan op te hangen, alle producten werden ontworpen om zo goed mogelijk aan de behoeften van de verschillende teamleden te voldoen.

Wilt u meer weten over het nieuwe werken? Lees het super interessante magazine 360° van onze partner Steelcase!

Aarzel niet om de productpagina van de Flex Collection te raadplegen voor meer uitgebreide informatie.

Partagez cet article :

Need a summary of NeoCon 2019?

Zie de realisaties