Misschien is Agile Working geknipt voor u? - Alternativ - Flexibele Werkplek

Agile Working ?

“Agile” betekent snel, levendig. In de werkomgeving betekent het dus sneller reageren? Dat kun je inderdaad zeggen. Agile-methoden worden gekenmerkt door een iteratieve benadering (je maakt vooruitgang door herhaling, niet lineair) die tegelijk incrementeel is (aan elk “stukje” project wordt waarde toegevoegd). Het is een empirische, soepele benadering die de klant van het begin tot het einde bij het project betrekt en waarbij zich aanpassen aan de veranderingen een prioriteit is. Die nieuwe manier van werken vergt ook, zoals we zullen zien, een reorganisatie van de werkruimte.

Februari 2001, 17 eminente softwareontwikkelaars steken de koppen bij elkaar om hun methoden te bespreken en een eenvormige benadering uit te dokteren. Daaruit ontstaat het Agile Manifest, waarin onder meer staat: “Op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daaraan aan. “

Sindsdien beperkt Agile Working, dat je een mentaliteit of zelfs een filosofie zou kunnen noemen, zich niet meer uitsluitend tot de informaticasector en hebben de methoden die uit deze trend zijn ontstaan bij veel performante bedrijven ingang gevonden .

Stand up!

In de Agile Working-methoden zijn snelle rechtopstaande vergaderingen belangrijk (om na te gaan of het team solidair is en aan hetzelfde ritme vordert), Sprints (waarin een vaak korte termijn wordt bepaald om een “stuk” project af te werken), Scrum (waarin de eisen van de klant worden opgelijst, de lijst wordt gerangschikt in functie van de kosten, waarin vervolgens de duur van de sprints wordt bepaald en dan: Go!).

Om ervoor te zorgen dat elke werknemer ook “Agile” werkt, moeten er nieuwe banden worden gedefinieerd tussen de werknemers en hun individuele en collectieve werkruimten. We moeten hen een geschikte omgeving met vaste doelstellingen ter beschikking stellen . Want de Agile-methode is een praktijk die bedrijven in staat stelt hun nieuwe ideeën verder uit te werken, “de nieuwe ideeën ontstaan niet uit de Agile-methode zelf maar uit de manier waarop ze snel worden herhaald, verbeterd en uitgerold, “ zegt Tim Brown, CEO van IDEO, het Amerikaanse designbedrijf dat onder meer de Apple-muis heeft ontworpen.

De onderzoekers van Steelcase hebben dus de reorganisatie van de ruimten onder de loep genomen om de Agile teams te ondersteunen. Dit zijn enkele van hun tips:

  • voor de snelle rechtopstaande vergaderingen: een zaal kiezen die niet vlakbij de centrale werkzone ligt om afleiding te vermijden.
  • voor de Sprints: een ruimte creëren waar je je kunt concentreren en tegelijk aandacht kunt besteden aan het team. Hiervoor is “rechtopstaand meubilair” belangrijk, in hoogte verstelbare bureaus en vergadertafels.
  • Om de klanten te ontvangen: richt een ruimte in met een zone waar nota kan worden genomen van de door iedereen goedgekeurde actiepunten.
  • Voor taken die veel concentratie vragen: denk aan een “publieke” ruimte zoals een café, een ontspanningszone of een groene ruimte.

Tot slot merken we op dat een Agile-werkruimte meestal moduleerbaar is. Flexibiliteit, aanpasbaarheid en snelheid maken deel uit van de Agile-cultuur.

Lees alvast het goed gedocumenteerde magazine 360° van onze partner Steelcase om meer te weten te komen over de werkplek van morgen!

Partagez cet article :

De levensboom, meer dan een symbool !

Zie de realisaties