Deze vijf obstakels staan moderne teams in de weg - Alternativ

Om meer inzicht te krijgen in de problemen waarmee de moderne teams van vandaag worstelen, heeft Steelcase onlangs een studie uitgevoerd in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Hieronder leest u de conclusies.

Nieuwe manieren van werken, oude kantoren

Het merendeel van de kantoren zijn ontworpen om lineaire taken uit te voeren en zijn niet aangepast aan de workflow, de activiteiten en de bezigheden die nodig zijn voor design thinking en de Agile-werkmethode.

Gebrek aan een gepaste ruimte

Teamleden moeten vaak samenzitten om aan eenzelfde project te kunnen werken. Het is belangrijk dat ze daarbij een vlotte toegang hebben tot alle nodige informatie, maar helaas beschikken ze hiervoor niet altijd over een gepaste ruimte.

Gebrek aan controle

Bovendien krijgen teams de indruk dat zij geen enkele controle hebben over hun werkruimte en ondervinden ze moeite om het juiste evenwicht te vinden tussen hun individuele taken en groepswerk. Het merendeel van de ruimtes zijn uitgerust met vaste meubels en muren, waardoor ze moeilijk aan te passen zijn aan de verschillende activiteiten die individuele medewerkers in de loop van de dag uitoefenen.

Ideeën worden in de kiem gesmoord

Om de complexe problemen van vandaag te kunnen oplossen is er nood aan innovatieve ideeën. Alleen is het merendeel van de gedeelde werkruimtes ontworpen om informatie te delen. Daardoor zitten de medewerkers vaak neer, in een passieve, luisterende houding. De indeling van zulke ruimtes zorgt ervoor dat ze zich noch fysiek, noch gevoelsmatig betrokken voelen bij de oplossing van problemen.

Technologische obstakels

De meeste medewerkers beschikken over een hele reeks individuele toestellen maar hebben minder gemakkelijk toegang tot technologische tools die het mogelijk maken om collectief te werken. En zelfs als dergelijke tools worden gebruikt, vormt de indeling van de ruimte vaak een obstakel tussen de technologie en de individuele medewerkers, waardoor de connectie van de teams met de informatie op het scherm vaak wordt beperkt.

Lees alvast het goed gedocumenteerde magazine 360° van onze partner Steelcase om meer te weten te komen over de werkplek van morgen!

Partagez cet article :

Een nieuwe manier van werken

Zie de realisaties