gsj advocaten Archives - Alternativ
Verwezenlijkingen

Werken in symbiose

In december 2019 verhuisde het Antwerpse kantoor GSJ advocaten naar het kantorencomplex Post X, waar het bijna 3.000 m² kantoorruimte in gebruik neemt. Deze ruimte werd ingericht door Alternativ. De uitdaging was groot: creëer een open werkruimte die een goede samenwerking stimuleert maar wel rekening houdt met vertrouwelijkheid, een essentieel principe in de advocatuur. Design & Build missie volbracht! Lire plus