Wie zijn we?

We zijn ALTERNATIV WORKSPACE SOLUTIONS NV, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht gevestigd te 1050 Elsene (Brussel), Zomerstraat 15 en met KBO-nummer 0423.408.859 (hierna A.W.S.).

De verwijzingen naar “Wij”, “Ons” en “Onze’ in deze Privacyverklaring zijn naar A.W.S. “U” en “Uw” verwijzen naar elke persoon die Ons persoonlijke informatie verstrekt door gebruik te maken van Onze website.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring zet uiteen wanneer en waarom Wij persoonlijke informatie verzamelen van personen die Onze website bezoeken evenals de manier waarop We deze beveiligen, hoe We deze gebruiken en de voorwaarden waaronder We deze kunnen overdragen aan derden.

Hoe verzamelen Wij informatie?

We verzamelen informatie van U wanneer U gebruik maakt van Onze website, bijvoorbeeld wanneer U Ons contacteert betreffende Onze producten en diensten of wanneer U zich inschrijft op Onze nieuwsbrieven.

MINDERJARIGEN: U dient minstens 16 jaar oud te zijn om U te registreren op Onze website.

Welk type van informatie wordt er verzameld?

De persoonlijke informatie die We verzamelen kan de volgende zijn: naam, adres, e-mailadres, IP-adres en informatie inzake webpagina’s die U bezoekt (bijvoorbeeld welke wegpagina’s en wanneer deze bezocht worden).

Waarvoor wordt Uw informatie gebruikt?

We kunnen Uw informatie gebruiken om bestellingen te verwerken die U bij Ons heeft gemaakt, voor noodzakelijke handelingen binnen de uitvoering van een contract dat Wij met U hebben gesloten of om U informatie toe te sturen.

Deze kan informatie inzake het verkoopseizoen en promoties van goederen en diensten van Ons of Onze geassocieerde ondernemingen betreffen, informatie met betrekking tot een sollicitatie, om Onze website evenals Onze onderneming te verbeteren, of voor reclame en analytische doeleinden.

We evalueren regelmatig Onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde types van informatie te bewaren (bijvoorbeeld boekhoudkundige informatie). Wij zullen Uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig voor de relevante activiteiten bewaren in onze systemen, dan wel zolang als contractueel vastgelegd.

Wie heeft toegang tot Uw gegevens?

We kunnen Uw gegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

Onze dienstverleners van elektronische diensten: We kunnen Uw informatie doorgeven aan Onze derde dienstverleners, agenten, vertegenwoordigers of andere geassocieerde

ondernemingen met het oog op het voltooien van taken of om U diensten te verlenen (bijvoorbeeld om U nieuwsbrieven toe te sturen waarop U zich heeft geabonneerd).

Dienst- en productverleners die voor Ons werken: Wij werken nauw samen met derde dienst- en productverleners zodat Wij U verschillende kwalitatieve en betrouwbare producten en diensten kunnen aanbieden die ontworpen zijn om aan Uw behoeften te voldoen. Deze dienst- en productverleners kunnen Uw persoonlijke gegevens gebruiken om aan hun verplichtingen te voldoen binnen het kader van de contracten gesloten met hen.

Tenzij U het ons gevraagd heeft, maken Wij Uw persoonlijke gegevens nooit over aan derden voor hun activiteiten van directe marketing. We kunnen Uw persoonlijke gegevens wel overdragen aan een derde: (i) als onderdeel van een verkoop van een deel of van al Onze bedrijfsactiviteiten en Onze activa aan een derde; (ii) als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of –reorganisatie van Onze activiteiten; (iii) indien We daartoe gedwongen worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (iv) om Onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen; of (v) om de rechten, eigendommen en veiligheid van Onze klanten te beschermen. We zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw rechten inzake privacy te allen tijde worden beschermd.

Uw keuzes

U heeft de keuze om al dan niet informatie van Ons te ontvangen. Indien U communicatie van Ons wenst te ontvangen in verband met aanbiedingen die U kunnen aanbelangen, dan kan U dat selecteren door de relevante vakjes aan te vinken op het formulier waarop We Uw gegevens verzamelen.

Uw rechten inzake Uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan;
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren;
  • Uw persoonsgegevens te laten wissen;
  • het gebruik van Uw persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar te uiten inzake het gebruik van Uw persoonsgegevens;
  • klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid;
  • Uw toestemming in te trekken inzake het gebruik van Uw persoonsgegevens;
  • te vragen om Uw persoonsgegevens aan U over te dragen.

U heeft het recht om de informatie die Wij over U bewaren, in te zien. Daarnaast heeft U de mogelijkheid om Ons te vragen enige wijzigingen toe te brengen aan deze gegevens zodat ze perfect up-to-date zijn. U kan eveneens vragen om de persoonsgegevens te wissen of om een beperking te vragen van de verwerkingen van Uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om U te verzetten tegen elke mogelijke verwerking.

Hoe kan U inzage verkrijgen en Uw gegevens actualiseren?

Indien U graag Uw e-mailadres of enige andere gegevens die wij van U bewaren wenst te wijzigen of indien dergelijke informatie niet nauwkeurig is, gelieve Ons hiervoor een e-mail te sturen naar (info@alternativ.be) of een brief naar (Privacyverantwoordelijke, Alternativ, Zomerstraat 15, 1050 Elsene (Brussel), België).

Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van Uw gegevens te voorkomen

We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om Uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en de beschadiging ervan. De informatie die wordt doorgegeven via het internet kan evenwel nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen Wij de veiligheid niet garanderen van de informatie die U Ons doorstuurt.

Zodra Wij de informatie hebben ontvangen, doen Wij Ons uiterste best om de veiligheid van Onze systemen te waarborgen. Waar Wij U een toegangscode of een paswoord hebben gegeven (of waar U er één heeft gekozen) zodat U bepaalde delen van Onze website kan bezoeken, bent U verantwoordelijk om dit paswoord vertrouwelijk te houden. We verzoeken U dan ook om Uw paswoord met niemand te delen.

Het gebruik van ‘Cookies’

Onze website maakt gebruik van technologie om het browsen op de site te volgen (“cookies”). Cookies zijn mini-bestanden van informatie die door een organisatie naar Uw computer worden verstuurd en die op Uw harde schijf worden opgeslagen zodat de website U herkent wanneer U deze bezoekt. De zogenaamde ‘technische’ cookies bevatten enkel statistische informatie inzake Uw bezoek aan Onze website en inzake de tendensen, maar identificeren U niet persoonlijk. Cookies helpen Ons om Onze websites te verbeteren en U een betere, meer gepersonaliseerde service aan te kunnen bieden.

Er bestaan verschillende websites die gedetailleerde informatie bevatten en uitleggen hoe cookies werken. U kan bijvoorbeeld meer te weten komen over cookies en over het wijzigen van de cookie-instellingen door de volgende website te bezoeken: www.youronlinechoices.be. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door de instellingen van Uw browser te wijzigen. We dienen U er echter op te wijzen dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot een vermindering van de functionaliteiten van Onze website.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, maar indien U wenst om ze niet te ontvangen, kan U de instellingen van Uw browser aanpassen zodat U wordt gewaarschuwd dat Uw cookies worden verzonden of kan U cookies weigeren. Om dit te doen, kan U bijvoorbeeld de volgende websites consulturen:

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar externe websites van andere ondernemingen. Deze Privacyverklaring betreft enkel Onze website, dus we raden U aan om de privacy-verklaringen na te lezen van de andere websites die U bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring en de praktijken van andere websites die bereikbaar zijn via links op Onze website.

Doorgifte van Uw informatie buiten de EU

Het is mogelijk dat informatie die U Ons verstrekt, doorgegeven wordt aan landen buiten de Europese Unie (“EU”). Bijvoorbeeld indien één van onze ‘Cloud’-servers zich bevindt buiten de EU.

In dergelijke gevallen nemen Wij de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze overdrachten gebeuren in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie of door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen die zijn toegestaan voor een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Wij verzoeken U daarom ook dat U op het moment van Uw inschrijving toestemming geeft voor dergelijke doorgiften.

WAARSCHWUING: Indien U gebruik maakt van Onze diensten terwijl U buiten de EU bent, kan Uw informatie doorgegeven worden buiten de EU zodat Wij U kunnen blijven voorzien van deze diensten.

Vragen of opmerkingen?

Enige vragen of opmerkingen in verband met de huidige privacyverklaring of onze praktijken in verband met de bescherming van de privacy, mogen Ons worden overgemaakt per e-mail naar info@alternativ.be of per brief naar (Privacyverantwoordelijke, Alternativ, Zomerstraat 15, 1050 Elsene (Brussel), België).

Herziening van deze Verklaring

Deze Verklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. Deze Verklaring werd het laatst geactualiseerd op 15 mei 2018.

Geïnspireerd ?